TK-Vilmet - Tuotanto - TOS Varnsdorf

  Hitsaushallin lämmönkeruulinjaston rakentaminen ei keskeyttänyt tuotantoa, vaan tarvittaessa työt tehtiin ilta- ja viikonloppuvuorossa.

 

TK-Vilmetilla mittavat uudistushankkeet

TK-Vilmetillä on käynnissä investointihankkeita, joilla kasvatetaan tuotannon kapasiteettia ja tehostetaan energian hallintaa. Viimeaikaiset koneostot, kuten modernit Tos Varnsdorf työstökoneet ja Hyundai HA006B hitsausropottiasema Kemppi A7 hitsausvarustuksella, ovat osa yrityksen jatkuvaa kehitystyötä. Modernisoimalla konekantaa yritys vahvistaa toimintavarmuutta ja vaativan keskiraskaan alihankintakoneistuksen laatua.

 

TK-Vilmet investoin lämmön talteenottojärjestelmään

Yritys investoi myös tuotantoympäristöönsä uudistamalla hitsaushallin ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmän. Öljylämmityksestä luopuminen on merkittävä toimi, joka on osa talouden kestävää elvytystä sekä ilmastokriisiin ja luonnon köyhtymiseen vastaamista.
Muutaman kuukauden aikana hitsaushalliin asennettiin uudet ilmanvaihtokoneet ja keruulinjasto. Ilmanvaihdon lämmön talteen otossa poistoilman lämpöenergiaa siirretään takaisin tuloilmaan ja kiinteistön lämmitysjärjestelmään. Uudella järjestelmällä saavutetaan merkittävät säästöt lämmityskustannuksissa ja parannetaan hitsaushallin energiatehokkuutta. Hyvä ilmalaatu ja tasainen lämpötila vaikuttavat suoraan myös työntekijöiden viihtyvyyteen ja työturvallisuuteen.

» Lue lisää hankkeesta www.lekogroup.fi/ajankohtaista

 

Sisällöntuotanto JiPS Oy / Raija Sundgrén