Laajennamme palveluamme ja otamme käyttöön vastavalmistuvan laajennusosan kokoonpanon tarpeisiin. Laajennus mahdollistaa laite- ja osakokoonpanon erillään lastuavasta työstöstä, joten arkojenkin komponenttien käsittelyssä varmistamme asiakkaan laatutarpeet.Tarjoamme kokoonpanoa sekä oman valmistuksen komponenteille että standardikomponenteille sarjoina tai osakokoonpanona. 5000 kg nostokapasiteetilla varustettu halli on logistisesti yhteydessä muuhun tuotantotilaan, joten siirtovaiheet sujuvat joustavasti. Oma kokoonpano mahdollistaa asiakkaan keskittymisen omaan liiketoimintaansa ja säästää asiakkaan kuluja logistiikan, ostonimikkeiden ja varastoinnin osalta. Pystymme tarjoamaan kokoonpanoa yhä isommissa kokonaisuuksissa yhteistyöverkostomme LEKO Groupin kanssa. Joustavana kumppanina tarjoamme asiakkaalle laiteratkaisuja avaimet käteen-periaatteella.